AndeleMandele ir sludinājumu izvietošanas platforma. Portāls nav finanšu operāciju starpnieks pārdošanas/pirkšanas darījumiem.

Reālais pirkšanas/pārdošanas darījums norisinās starp tiešo pircēju un pārdevēju, abām pusēm savstarpēji vienojoties par ērtāko preces piegādes un apmaksas veidu.

 1. Vispārējie noteikumi
  1. Šie noteikumi nosaka portāla AndeleMandele (tālāk — Portāls) lietošanas kārtību un nosacījumus, un tie ir saistoši visiem AndeleMandele lietotājiem.
  2. AndeleMandele ir sludinājumu Portāls, kurā reģistrētie lietotāji var izveidot individuālu profilu, lai ievietotu sludinājumus. Portāla darbību uztur un administrē SIA MUDIA (tālāk — AndeleMandele).
  3. AndeleMandele lietotājs ir fiziska persona, kas reģistrējas Portālā AndeleMandele.
  4. Portālā ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes.
  5. Portāla lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, tostarp visām tajos veiktajām izmaiņām. AndeleMandele ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.
  6. Portāla lietotājs piekrīt saņemt informāciju no AndeleMandele par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.
  7. Portāls patur tiesības izmantot portālā ievietotos attēlus un citu informāciju portāla popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai.
  8. Satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām Portālā tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. cookies). Lietojot Portālu, lietotājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai.
  9. Portāla administrācija neuzņemas un nevar uzņemties atbildību par trešo personu rīcību. Portāls neuzņemas nekādu atbildību par lietotāju saistībām ar trešajām personām, lietotāju publicēto informāciju un sludinājumos publicētajām precēm.
  10. Portālā aizliegts izvietot, publicēt vai nosūtīt lietotājiem jebkādu reklāmu, aicinājumus un uzsaukumus, kas aizskar personas godu vai cieņu, aicina uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu prettiesisku darbību veikšanu. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā profils tiks bloķēts.
  11. Ja Portāla lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Portālam vai šī lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad Portāla administrācija patur tiesības šim lietotājam nekompensēt zaudējumus un neatgriezt maksājumus, kas veikti saistībā ar Portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem. Ja Portāla administrācija vienpersoniski izlemj atgriezt lietotāja iemaksātos līdzekļus, tad tiek atskaitīta summa, kas ir pieejama lietotāja virtuālajā Maciņā, atņemot administrācijas piešķirto līdzekļu (dāvanu) summu, ja tāda ir bijusi.
  12. Portāls nodrošina savu pakalpojumu pieejamību (SLA) 99,5 % apmērā.
  13. AndeleMandele ir sludinājumu izvietošanas platforma. Portāls nav finanšu operāciju starpnieks pārdošanas/pirkšanas darījumiem. Reālais pirkšanas/pārdošanas darījums norisinās starp tiešo pircēju un pārdevēju, abām pusēm savstarpēji vienojoties par ērtāko preces piegādes un apmaksas veidu.
 2. Reģistrēšanās
  1. Reģistrācija Portālā tiek veikta ar sociālo portālu Draugiem.lv, Facebook.com, Google ID un/vai Apple ID profilu “pasēm” vai e-pastu. Reģistrējoties lietotājs apliecina, ka reģistrācijai izmanto savu personīgo sociālā portāla profilu un/vai e-pastu.
  2. Ar vienu sociālā portāla profilu ir iespējams izveidot tikai vienu Portāla lietotāja profilu. Ja Portāla lietotājs slēdz savu AndeleMandele profilu, tas paliks reģistrēts datubāzē un to būs iespējams atjaunot. Izveidot citu jaunu Portāla profilu ar jau izmantotu sociālā portāla profilu nav iespējams.
  3. Vienam Portāla lietotāja profilam kā autorizācijas rīkus ir iespējams piesaistīt vairākus sociālo portālu profilus. Piesaistot tos, jānorāda e-pasta adrese, kas profilā norādīta kā saziņas e-pasts.
  4. Reģistrējoties lietotājs apliecina, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītie dati ir patiesi.
  5. Reģistrējoties lietotājs apņemas nodrošināt, ka lietotāja profilā publiski pieejamā informācija nav rupja, izsmejoša, nesatur citu fizisko personu datus vai nesaskaņotu reklāmu.
  6. Reģistrējoties lietotājs apzinās, ka katram reģistrētajam Portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu, izmantojot pareizus autorizācijas pieejas datus, tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
  7. Visi Portāla reģistrētie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem. Šo datu apstrāde tiek veikta, ievērojot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
  8. Portāls saņem un saglabā informāciju no lietotāja izmantotā interneta pārlūka (tostarp IP adresi un sīkdatnes) un informāciju par ierīcēm (piemēram, ierīces modeli, operētājsistēmu u. tml.).
  9. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt tam, ka AndeleMandele ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja datus tiesībaizsardzības iestādēm, ja Portāls Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā saņem attiecīgu pieprasījumu.
  10. Reģistrējoties lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tostarp arī bez iepriekšēja brīdinājuma, apturēt portāla AndeleMandele reģistrēto lietotāju profilu un/vai dzēst tajā iekļauto informāciju, ja tā neatbilst lietošanas noteikumiem, turklāt šādā gadījumā neuzņemoties nekādu atbildību par to.
  11. Reģistrējoties lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tostarp arī bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot portāla AndeleMandele reģistrēto lietotāju profila funkcijas, ja profilā veiktās darbības neatbilst lietošanas noteikumiem, turklāt šādā gadījumā neuzņemoties nekādu atbildību par to.
  12. Reģistrējoties lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tostarp arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izteikt publisku brīdinājumu Portāla reģistrēto lietotāju profiliem, ja ir konstatētas krāpniecības pazīmes.
  13. Reģistrējoties lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tostarp arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izteikt publisku brīdinājumu Portāla reģistrēto lietotāju profiliem, ja ir aizdomas, ka tā īpašnieks ir tieši saistīts ar citu profilu, kurā ir veiktas krāpniecības darbības.
  14. Reģistrējoties lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga publiskot profilā identificētās personas vārdu, uzvārdu, ja labticīgi tiek uzskatīts, ka tas nepieciešams, lai novērstu vai palīdzētu izmeklēt iespējamos pārkāpumus, piemēram, krāpšanu. Profila lietotājam personas datu labošana tiks liegta.
  15. Ja lietotāja profilā tiek konstatētas krāpniecības pazīmes un tam piemērots publisks brīdinājums, tad šim Portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un netiek atgriezti maksājumi, kas veikti saistībā ar Portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
 3. Sludinājumu ievietošana
  1. Sludinājuma publicēšana Portālā ir maksas pakalpojums.
  2. Apmaksātais sludinājums ir aktīvs 45 dienas. Pēc tam tas nonāk sludinājumu vēsturē, kur to var atjaunot par attiecīgās kategorijas sludinājuma maksu.
  3. Sludinājuma cena ir atkarīga no kategorijas, kurā tas tiks pievienots. Sludinājuma cena tiek parādīta tad, kad ir ievadīta visa pamatinformācija un norādīta sadaļa, kurā tas tiks pievienots.
  4. Apmaksāt sludinājuma publicēšanu var šādi:
   1. ar virtuālā Maciņa starpniecību, kas pirms tam ir jāpapildina ar Swedbank interneta bankas vai Maksājuma kartes starpniecību;
   2. ar SMS starpniecību. Maksa ar SMS ir augstāka, jo summai tiek pieskaitīta mobilā tālruņa numura operatora pakalpojuma maksa.
  5. Portālā pakalpojumu uzrādītajās cenās ir iekļauts PVN.
  6. Sludinājumu izvietošana ir atļauta privātpersonām ar nosacījumu, ka sludinājumi nav saistīti ar komercdarbību (preču izplatīšanu, pakalpojumu sniegšanu, starpniecību un tamlīdzīgu saimniecisku darbību). Par komercdarbību tiek uzskatīta:
   1. sistemātiska tirgošanās ar jaunām precēm;
   2. sistemātiska līdzīgu rūpnieciski ražotu preču tirgošana;
   3. ja sludinājumā publicētā prece ir pieejama kā pasūtījums, vairākos izmēros, krāsās, variantos, eksemplāros u. c.;
   4. ja sludinājumā publicētā prece tiek pārdota vairākiem pircējiem.
  7. Sludinājuma saturu publikācijas periodā mainīt nav atļauts.
  8. Lai izceltu savas preces, lietotājiem Portālā ir pieejams maksas pakalpojums — preces pacelšana uz augšu — konkrēta prece tiek izvirzīta attiecīgās kategorijas saraksta augšgalā. Pakalpojums nepagarina sludinājuma publikācijas laiku.
  9. Vienā sludinājumā var ievietot tikai vienu Pērli par vienu cenu, bez papildu nosacījumiem.
  10. Sludinājumos, kas tiek publicēti sadaļā “Komplekti”, drīkst pievienot tikai vienu komplektu par vienu kopēju cenu. Cenu par katru atsevišķu preci sludinājuma tekstā norādīt nav atļauts. Preces, ko plānots tirgot atsevišķi, norādot katrai savu cenu, nav atļauts pievienot sadaļā “Komplekti”.
  11. Sadaļā “Rokdarbi” drīkst pievienot tikai rokdarbus, ko gatavo pats profila lietotājs. Vienā sludinājumā drīkst pievienot tikai viena veida rokdarbus vienā cenas kategorijā. Vienā sludinājumā nav atļauts pievienot dažādus rokdarbus ar dažādām cenām. Sludinājumā, kas tiek publicēts sadaļā “Rokdarbi”, nav atļauts pievienot masveida rūpnieciski ražotu produkciju. Sludinājuma Pērles cena ir jānorāda korekti.
  12. Sadaļā “Augu stādi” drīkst pievienot stādus, ko profila lietotājs pats izaudzējis. Vienā sludinājumā drīkst pievienot tikai viena veida stādus vienā cenu kategorijā. Vienā sludinājumā nav atļauts pievienot dažādus stādu veidus ar dažādām cenām. Sludinājumā, kas tiek publicēts sadaļā “Augu stādi”, nav atļauts pievienot stādu audzētavās masveida ražotu produkciju.
  13. Sadaļā “Telpaugi” drīkst pievienot telpaugus, ko profila lietotājs pats izaudzējis. Vienā sludinājumā drīkst pievienot tikai viena veida telpaugus vienā cenu kategorijā. Vienā sludinājumā nav atļauts pievienot dažādus telpaugu veidus ar dažādām cenām. Sludinājumā, kas tiek publicēts sadaļā “Telpaugu”, nav atļauts pievienot masveida ražotu produkciju.
  14. Ievietojot sludinājumu, korekti ir jāaizpilda visi lauki, lai sniegtu precīzu priekšstatu par preci. Sludinājumu drīkst ievietot tikai atbilstošā sadaļā.
  15. Ievietojot sludinājumu, obligāti ir jānorāda korekta preces cena. Cenai jābūt galīgai bez jebkādiem papildu nosacījumiem.
  16. Ievietojot sludinājumu, jāpievieno vismaz viena fotogrāfija. Maksimālais pievienojamo fotogrāfiju skaits vienai precei ir 5 fotogrāfijas. Fotogrāfijai ir jābūt labas kvalitātes un atbilstošai sludinājuma saturam un Portāla noteikumiem.
  17. Sludinājuma publikācijas laikā tiek piedāvāts nomainīt publicētās preces fotogrāfiju pret labākas kvalitātes fotogrāfijām. Iesniegto fotogrācijas maiņas pieprasījumu izskatīšana var ilgt līdz 24 stundām darba dienās.
  18. Fotogrāfiju maiņa tiek noraidīta, ja tiek konstatēts, ka fotogrāfijās attēlotā prece ir cits produkts. Fotogrāfiju maiņa tiek noraidīta, ja tiek konstatēts, ka tiek mēģināts mainīt sludinājuma saturu.
  19. Ja sludinājums tiek iesniegts ar pārkāpumiem, piemēram, pirmā fotogrāfija ir no interneta, selfijs, miglaina bilde, kolāža u. c., Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tostarp arī bez iepriekšēja brīdinājuma, pirmās fotogrāfijas pozīcijā pārvirzīt fotogrāfiju, kas atbilst noteikumiem, un to fiksēt. Fiksētu fotogrāfiju nav iespējams pārvietot uz citu pozīciju vai dzēst, iesniedzot fotogrāfiju maiņu.
  20. Sludinājums jānoformē un jāiesniedz atbilstoši noteikumiem:
   1. pirmajā fotogrāfijā jābūt redzamai precei, kas tiek aprakstīta sludinājuma tekstā;
   2. pirmajā fotogrāfijā jābūt attēlotai reālajai precei. Fotogrāfijas nedrīkst būt no katalogiem vai atrasti internetā;
   3. sludinājuma pirmajā fotogrāfijā precei jābūt labi redzamai izkārtai uz pakaramā vai izklātai/novietotai uz neitrāla fona;
   4. sludinājuma pirmajā fotogrāfijā prece var būt uzvilkta uz auguma, bet fotogrāfija nedrīkst būt pašbilde/spoguļbilde;
   5. selfiji var būt tikai kā papildu uzskates materiāls;
   6. pirmā fotogrāfija nedrīkst būt kolāža;
   7. fotogrāfijas ar citu portālu vai uzņēmumu logo ievietot Portālā nav atļauts;
   8. fotogrāfijas — ekrānšāviņi (angļu val. print screen) — nav atļauti;
   9. nav atļauts izmantot fotogrāfijas ar kontaktinformāciju vai adresēm;
   10. nav atļauts sludinājuma tekstā pievienot saites uz citām sludinājumu, reklāmas un interneta vietnēm.
  21. Ievietojot sludinājumu, lietotājs uzņemas pilnu atbildību par sava ievietotā sludinājumu saturu un informācijas patiesumu.
  22. Neatbilstoši sludinājumi tiks pārvietoti uz atbilstošo sadaļu, rediģēti vai deaktivizēti, lūdzot veikt labojumus.
  23. Portāla administrācijai ir tiesības rediģēt sludinājuma saturu, to pārvietot vai dzēst, nepaskaidrojot savas rīcības iemeslus.
  24. Portālam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt sludinājumu:
   1. ja sludinājums neatbilst sludinājumu noformēšanas noteikumiem;
   2. ja sludinājums ir saistīts ar komercdarbību;
   3. ja sludinājumā piedāvātā prece tiek izīrēta;
   4. ja sludinājumā tiek piedāvāts iegādāties pakalpojumu;
   5. ja par sludinājumu ir saņemtas vairākas pamatotas sūdzības;
   6. ja sludinājumā pievienotas nekvalitatīvas fotogrāfijas;
   7. ja sludinājumā ir noklusēta svarīga informācija, piemēram, preces autentiskums, defekti, preces stāvoklis, u.c.;
   8. ja sludinājumā ir izvietota vairāk kā viena prece;
   9. ja sludinājumā ir vairākas preces un katrai ir minēta sava cena;
   10. ja sludinājumam sadaļā “Komplekti” ir publicēti vairāki komplekti un katram komplektam un/vai precei ir norādīta sava cena;
   11. ja sludinājumā sadaļā “Rokdarbi” ir publicēti dažāda veida rokdarbi, katrs savā cenu kategorijā;
   12. ja sludinājumā sadaļā “Augu stādi” ir publicēti dažāda veida stādi, katrs savā cenu kategorijā;
   13. ja sludinājumā sadaļā “Telpaugi” ir publicēti dažāda veida telpaugi, katrs savā cenu kategorijā;
   14. ja sludinājumā ir iekļauta nesaskaņota reklāma;
   15. ja sludinājumos tiek tirgoti medikamenti, uztura bagātinātāji u.c.;
   16. ja sludinājumos tiek tirgotas preces, kurām tiek piemērots akcīzes nodoklis;
   17. ja sludinājumos tiek tirgotas smēķēšanas ierīces un to komponentes;
   18. ja sludinājumos tiek tirgoti ieroči, bīstamas un kaitīgas vielas;
   19. ja sludinājumos tiek tirgotas preces, kuras ir aizliegts tirgot;
   20. ja sludinājumi neatbilst portāla tematikai;
   21. ja sludinājumā ir pievienota informācija, ka prece tiek meklēta ar vēlmi iegādāties.
  25. Apturētais sludinājums nonāk arhīvā un to atbilstoši noteikumiem iespējams izlabot un iesniegt atkārtoti 90 dienu laikā kopš deaktivizēšanas brīža. Pēc tam sludinājums tiek dzēsts.
  26. Apturēto sludinājumu iespējams labot un iesniegt atkārtotai pārbaudei 3 reizes. Ja sludinājums atkārtoti vairākas reizes tiek iesniegts ar pārkāpumiem, tas tiek neatgriezeniski deaktivizēts.
  27. Apturēto iesniegto sludinājumu atkārtota izskatīšana var ilgt līdz 48 stundām.
  28. Apturētie sludinājumi, kas ir atkārtoti iesniegti ar labojumiem un apstiprināti, iespējams, būs ar ierobežotām turpmākām labošanas iespējām. Pirmā fotogrāfija var būt fiksēta. Fiksētu fotogrāfiju nav iespējams pārvirzīt uz citu pozīciju vai dzēst, iesniedzot fotogrāfiju maiņu.
  29. Ja lietotāja sludinājums ir apturēts, šim Portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un netiek atgriezti maksājumi, kas veikti saistībā ar Portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
  30. Ja lietotāja sludinājums ir neatgriezeniski deaktivizēts, šim Portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un netiek atgriezti maksājumi, kas veikti saistībā ar Portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
 4. Darījuma novērtēšana
  1. Par Portālā noslēgto darījumu ir iespējams atstāt atsauksmi. Darījumus iespējams novērtēt 5 baļļu sistēmā, kurā 1 zvaigzne ir "ļoti slikti" un 5 zvaigznes ir "izcili". Atsauksmei ir iespējams pievienot fotogrāfijas.
  2. Atsauksmi var atstāt 3 dienas pēc pieteikuma saņemšanas/nosūtīšanas vai brīdī, kad prece tiek atzīmēta kā pārdota.
  3. Atsauksme jāatstāj pēc notikuša reāla darījuma. Atsauksmes, kas pievienotas par nenotikušu darījumu, var tikt dzēstas.
  4. Atsauksmi var pievienot par iesāktu, bet nepabeigtu darījumu, ja pircējs ir maldinājis par naudas ieskaitīšanu, bet tas reāli nav noticis.
  5. Atsauksmi var pievienot par iesāktu, bet nepabeigtu darījumu, ja ir norunāta tikšanās klātienē, bet viena no pusēm nav ieradusies un par to nav savlaicīgi brīdinājusi.
  6. Negatīvai atsauksmei jāietver paskaidrojums par darījumu un/vai preci. Ja paskaidrojuma nav, atsauksme var tikt dzēsta.
  7. Negatīvās atsauksmes par lietotāja neatbildēšanu uz vēstulēm vai preces nepārdošanu tiks dzēstas. Portāla lietotājiem nav pienākums atbildēt uz visām vēstulēm, kā arī pārdevējam ir tiesības pašam izvēlēties savas piedāvātās preces pircēju.
  8. Negatīvās atsauksmes par lietotāja solījumu iegādāties preci, kas reāli nenotiek, tiks dzēstas.
  9. Ja darījums nav atzīmēts ar statusu “Pārdots” vai pārdevējs nav atzīmējis preces pircēju, sludinājums nonāk sadaļā “Arhīvs”. Atsauksmes pievienošanas funkcija aktivizējas dažu dienu laikā. Iesniegtās atsauksmes tiek iesūtītas pārbaudei. Atsauksmes, ja tās atbilst noteikumiem, tiek apstiprinātas 24 stundu laikā darba dienās.
  10. Atsauksme, kurā ir pievienoti privātpersonu dati, var tikt labota (izņemti privātpersonas dati) vai dzēsta, ja tas nav iespējams.
  11. Atsauksme, kurā darījuma novērtējums izteikts rupjā leksikā, var tikt labota (izņemta rupjā leksika) vai dzēsta.
  12. Atsauksmes, kas pievienotas atbilstoši noteikumiem, netiek dzēstas.
  13. Ja atsauksme šķiet neprecīza, atsauksmes saņēmējs var pievienot komentāru, kurā atspoguļo savu situācijas izklāstu.
  14. Atsauksmi par noslēgtu darījumu iespējams pievienot 90 dienu laikā no brīža, kad darījums ir atzīmēts kā pārdots.
  15. Atsauksmi pēc pievienošanas iespējams labot 30 dienu laikā.
 5. Foruma vispārējie saistošie noteikumi
  1. Veidojot foruma ziņas un piedaloties diskusijās, jāievēro ētikas un savstarpējās pieklājības normas. Aizliegts nievājoši vai neiecietīgi izturēties pret citiem foruma dalībniekiem.
  2. Portāla lietotājam ir tiesības dalīties ar viedokļiem forumā, ievērojot Portāla lietošanas noteikumus. Lietotāja viedoklis var atšķirties no administrācijas viedokļa.
  3. Foruma ziņas autors uzņemas pilnu atbildību par savas ievietotās ziņas saturu un informācijas patiesumu.
  4. Forums tiek administrēts. Portāla administrācija patur tiesības izņemt šādas foruma ziņas:
   1. ja foruma ziņa satur reklāmu (tostarp pašreklāmu);
   2. ja foruma ziņa ir pārdošanas sludinājums;
   3. ja foruma ziņa ir piedāvājums iegādāties pakalpojumu;
   4. ja foruma ziņa satur privātpersonu identificējošu informāciju.
  5. Portāla administrācija patur tiesības slēgt komentāru pievienošanu foruma ziņām, kurās iesāktā tēma ir atrisināta un/vai pēdējo 2 mēnešu laikā nav notikusi aktīva diskusija.
  6. Portāla lietotāja profila slēgšana neietekmē forumā publicētās ziņas.
 6. Sūtījumi
  1. Portāla lietotājiem Portālā tiek piedāvāts izveidot sūtījuma pakalpojumu.
  2. Sūtījuma pakalpojumu nodrošina kurjera pakalpojumu sniedzēji.
  3. Informāciju par sūtījuma statusiem nodrošina kurjera pakalpojuma sniedzēji.
  4. Sūtījuma pakalpojuma cena ir atkarīga no kurjera pakalpojuma sniedzēja piedāvājuma. Cenas var mainīties. Sūtījuma cena tiek uzrādīta, izvēloties „Noformēt sūtījumu”.
  5. Sūtījuma pakalpojuma cena ir viena visiem paku skapja nodalījumu izmēriem. Kurjera pakalpojuma sniedzēja noteiktie sūtījuma maksimālie izmēri un svars ir norādīts pirms pakalpojuma iegādes.
  6. Iegādātā sūtīšanas pakalpojuma koda derīguma termiņš ir norādīts pirms pakalpojuma iegādes.
  7. Sūtījuma pakalpojumu ir iespējams noformēt tikai sludinājumam, kuram ir aktīvs pircēja pieteikums.
  8. Kad sludinājums ir atzīmēts ar statusu „Pārdots”, sūtījuma pakalpojuma noformēšana ir pieejama 10 dienas.
  9. Noformēta sūtījuma saņēmēja tālruņa numuru un/vai adresi nav iespējams labot.
  10. Iegādāto, bet neizmantoto sūtīšanas pakalpojumu ir iespējams anulēt, sazinoties ar Portāla administrāciju. Ja sūtījuma pakalpojums jau tiek lietots, to atcelt vairs nav iespējams.
 7. Distances līgums
  1. Šie noteikumi (tālāk – Noteikumi) ir līgums starp SIA MUDIA un pakalpojuma pircēju (tālāk – Lietotājs).
  2. Portālu uztur un administrē SIA MUDIA, reģistrācijas Nr. LV40103723417, juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes 7 - 21, LV-1010, Latvija (tālāk – AndeleMandele).
  3. AndeleMandele nodrošina informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu portālā www.AndeleMandele (tālāk – Portāls).
  4. Lietotājam ir iespēja saņemt Portālā piedāvātos pakalpojumus pēc tam, kad Lietotājs ir piekritis noteikumiem un ir veicis priekšapmaksu par pakalpojumu. Katra pakalpojuma cena ir norādīta pie tās apraksta. Visas cenas ir norādītas eiro valūtā un ar pievienotās vērtības nodokli, izņemot, ja pakalpojuma aprakstā noteikts pretējais.
  5. Lietotājam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, izvēloties vienu no Portālā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem. AndeleMandele nodrošina Lietotājam pakalpojuma lietošanas iespēju uzreiz pēc maksājuma apstiprināšanas, izņemot, ja pakalpojuma aprakstā noteikts pretējais.
  6. Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības, tiklīdz ir uzsākta pakalpojuma lietošana, jo distances līgums ir noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā.
  7. Pakalpojuma apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Lietotāja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
  8. Noteikumi netiek saglabāti, bet ir pieejami pirms pirkuma apstiprināšanas, kā arī tie ir pieejami Portālā.
  9. Noteikumi ir saistoši kopā ar citu norādīto informāciju par pakalpojumu un citiem Portāla lietošanas noteikumiem. Šie Noteikumi stājas spēkā tad, kad Lietotājs ir veicis pakalpojuma apmaksu.
  10. AndeleMandele ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt un papildināt Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā tad, kad tās ir publicētas Portālā.
 8. Privātuma noteikumi
  1. Šajos noteikumos ir aprakstīta kārtība, kādā SIA MUDIA (tālāk – Portāls) apstrādā personas datus.
  2. Šie noteikumi ir piemērojami, ja Portāla lietotājs izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Portāla sniegtos pakalpojumus vai ir citā veidā saistīts ar Portāla sniegtajiem pakalpojumiem, tostarp attiecībās ar lietotāju, kas nodibinātas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās.
  3. Lai reģistrētos Portālā, ir jāizveido savs profils. Reģistrācija tiek veikta ar sociālo portālu Draugiem.lv, Facebook.com, Google ID un/vai Apple ID profilu “pasēm” vai e-pastu. Viens vai vairāki vienam profilam piesaistītie autorizācijas rīki turpmāk tiks izmantoti, lai autorizētos Portālā. Pirms reģistrācijas ir jānorāda sava pamatinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, dzimums, e-pasta adrese.
  4. Pēc profila izveidošanas lietotājs sadaļā “Mani dati” var norādīt papildinformāciju, piemēram, sava profila aprakstu, mainīt profila lietotājvārdu un citu informāciju un mainīt profila attēlu.
  5. Portāls izmanto sīkdatnes, lai atcerētos, vai esat jau piekritis tam, ka mēs šajā portālā izmantojam sīkdatnes, kā arī lai sniegtu saviem lietotājiem personīgāku pieredzi portāla lietošanā – saturu un reklāmu atbilstoši interesēm. Sīkdatnes var kontrolēt un izdzēst pēc vēlēšanās. Plašāku informāciju atradīsiet šeit: aboutcookies.org. Lietotājs var dzēst visas sīkdatnes savā datorā, un lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj iestatīt sīkdatņu bloķēšanu. Ja iepriekš esat devis piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, bet vēlaties to atsaukt, spiediet šeit.
  6. Portāls saņem informāciju par ierīcēm, ko lietotājs lieto, lai piekļūtu Portālam (piemēram, ierīces veids, operētājsistēma, interneta pārlūks, IP adrese).
  7. Veicot maksājumus par Portālā pieejamiem pakalpojumiem, tiek apstrādāta informāciju, kas saistīta ar šādiem darījumiem.
  8. Portāls veic saziņu ar Portāla lietotāju, izmantojot lietotāja norādīto kontaktinformāciju: e-pasta adresi.
  9. Ja lietotājs izsaka vēlmi abonēt Portāla jaunumus par pasākumiem, Portāls izmantos lietotāja e-pasta adresi, lai nosūtītu informatīvos e-pastus. Lietotājs var reģistrēties šiem informatīvajiem e-pastiem reģistrācijas lapā vai arī sadaļā “Mani dati / Paziņojumi”. Lietotājs jebkurā laikā var atteikties no jaunumu abonēšanas (skatiet sadaļu “Mani dati / Paziņojumi”).
  10. Ja lietotājs izsaka vēlmi saņemt e-pastus par dažāda veida aktivitātēm Portālā, Portāls izmantos lietotāja e-pasta adresi, lai nosūtītu informatīvos e-pastus. Lietotājs var reģistrēties šiem informatīvajiem e-pastiem sadaļā “Mani dati / Paziņojumi”. Lietotājs jebkurā laikā var atteikties no informatīvo paziņojumu saņemšanas (skatiet sadaļu “Mani dati / Paziņojumi”).
  11. Portāls apstrādā lietotāja norādītos personas datus un citu informāciju:
   1. lai uzturētu un uzlabotu Portāla sniegto pakalpojumus;
   2. lai personalizētu piedāvājumus, kā arī novērtētu reklāmas efektivitāti;
   3. lai pārbaudītu identitāti un novērstu profilu pretlikumīgu izmantošanu, kā arī nodrošinātu drošu Portāla vidi;
   4. lai aizsargātu citu lietotāju intereses (piemēram, ja Portāls tiek izmantots pretlikumīgu darbību veikšanai).
  12. Lietotāja profilā norādītie dati un profilā esošais saturs ir publiski pieejams visiem pārējiem Portāla lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā trešajām personām.
  13. Portālā tiek piedāvāta citu lietotāju meklēšanas iespēja. Lietotāji var aplūkot citu lietotāju profilā esošo datus un ievietoto saturu. Lietotājiem ir iespēja sekot citu lietotāju profiliem.
  14. Portāla lietotāja profilā publicēto saturu var apskatīt gan datorā, gan viedierīcēs, tāpēc šādu saturu, izmantojot Portāla, pārlūkprogrammu vai ierīču piedāvātās iespējas, var saglabāt minētajās ierīcēs. Lietotājam jāievieto tikai tāds saturs, ko varēs redzēt citi lietotāji.
  15. Portāls var apstrādāt nepersonalizētu informāciju, piemēram, par Portāla lietotāju skaitu.
  16. Lietotāja personas dati var tikt nodoti trešajām personām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, piemēram, ja Portāls ir saņēmis tiesībaizsardzības iestādes pieprasījumu vai lai ziņotu par pretlikumīgu rīcību.
  17. Lietotāja dati ierobežotā apjomā var tikt nodoti kurjera pakalpojumu sniedzējiem, ja Portāla lietotājs — Pārdevējs — noformē sūtīšanas pakalpojumus Portāla sistēmā. Datu sniegšana ir priekšnoteikums sūtīšanas pakalpojuma saņemšanai.
  18. Lietotāja dati ierobežotā apjomā var tikt nodoti kurjera pakalpojumu sniedzējiem, ja Portāla lietotājam — Pircējam — Portāla sistēmā tiek sagatavots sūtīšanas pakalpojums. Datu sniegšana ir sūtīšanas pakalpojuma saņemšanas priekšnoteikums. Ja lietotājs nevēlas, lai viņam paredzētais sūtījums tiek noformēts Portālā sistēmā, sūtījuma saņēmējam ir jāsazinās ar Portāla administrāciju ar lūgumu sūtījumu anulēt un datus dzēst. Ja sūtījuma pakalpojums jau tiek lietots, atcelt un dzēst datus vairs nav iespējams.
  19. Personas datu sniegšana ir profila izveidošanas un pakalpojumu saņemšanas priekšnoteikums.
  20. Lietotājam ir tiesības izvēlēties sava profila privātuma pakāpi un to koriģēt sadaļā “Mani dati” (labot vai dzēst profilā norādītos datus, saturu), izņemot gadījumus, ja profilā ir konstatētas pretlikumīgas darbības. Tādā gadījumā, lai aizsargātu citu lietotāju intereses, lietotāja profilam tiek piemērots publisks brīdinājums, un profilā publicēto datu labošana ir ierobežota.
  21. Portāla lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt sava profila darbību, to slēdzot/deaktivizējot. Pēc profila slēgšanas profila informācija publiski vairs nav pieejama, bet tas paliek reģistrēts datubāzē ar iespēju lietotājam to atkārtoti atjaunot.
  22. Pēc profila slēgšanas un informācijas dzēšanas no profila, tas citiem lietotājiem uzreiz nav redzams. Attiecīgā profila e-pasta dati tiek saglabāti Portāla datubāzē, lai ar esošajiem datiem nevarētu tikt reģistrēts jauns profils.
  23. Pēc profila slēgšanas un informācijas dzēšanas no profila, tas citiem lietotājiem uzreiz nav redzams. Attiecīgā profila autorizācijas rīku dati tiek saglabāti Portāla datubāzē, lai ar esošajiem datiem nevarētu tikt reģistrēts jauns profils.
  24. Apmeklējot Portālu, lietotājam tiek attēlots informatīvs paziņojums, ka tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo paziņojumu, attiecīgās ierīces lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt informācijai par sīkdatnēm. Pēc vēlēšanās sīkdatnes iespējams kontrolēt un dzēst. Daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana ierīcē. Tādā gadījumā lietotājam manuāli jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēts Portāls, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.
 9. Konta dzēšana
  1. Lai dzēstu savu lietotāja kontu Portālā, dodies uz sadaļu “Mani dati un uzstādījumi” un meklē saiti “Slēgt profilu”. Pēc profila slēgšanas, tavs lietotāja profils tiks dzēsts un nebūs pieejams publiski. Profila slēgšana ir pieejama Portāla pilnajā versijā, izmantojot interneta pārlūku.